Veterinaar- ja Toiduamet

Veterinaar- ja Toiduamet Eesti Põllumajandusministeeriumi 
valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, millel on juhtimisfunktsioon ja mis korraldab veterinaariat, toidu- ning söödaohutust, turukorraldust jm õigusaktidest tulenevate nõuete täitmist ja teostab nende nõuete täitmise üle riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses.

Teisisõnu: Veterinaar- ja Toiduamet seisab hea selle eest, et meie tooted oleksid tervisele ohutud ning neid tohiks toitlustuses kasutada.

www.vet.agri.ee